شرکت زمرد سبز کویر(میرجلیلی)

میرجلیلی تایگر گرو زمرد سبز کویر

صنعت


صادرات انواع سنگ، کاشی، سرامیک و غیره

غذا


صادرات انواع مواد غذایی

کشاورزی


واردات انواع کود و آفت کش های ارگانیک و بذر