Fatal P

مزایا:

 • کنترل سفیدک پودری
 • کنترل بیماریهای قارچی خشک
 • رفع کمبود پتاسیم
 • افزایش سایز و وزن محصول

 • عملکرد بسیار سریع و چشمگیر حتی در فصول سرد و زمانی که هیچکدام از رقبا حرفی برای گفتن ندارند

 • فاتال پ:

  فاتال پ کودی بسیار تخصصی محتوی پتاسیم با همراهی اسیدهای ارگانیک جهت افزایش مقاومت گیاه نسبت به بیماریهای قارچی خشک و بخصوص نابودی سفیدک پودری می باشد. کلات کننده های خاص موجود در فاتال پ باعث میگردند شما بتوانید فاتال پ را با کود اولترا کلسیم پلاس که محتوی کلسیم بالا می باشد ترکیب و از آن بعنوان نابودگر بیماریهای قارچی استفاده نمایید.

  میزان و نحوه مصرف :

 • محلولپاشی : ۲۵۰ الی ۳۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آّب