Ultra Action K

مزایا:

  • افزایش سریع سایز میوه و صیفی‌جات
  • افزایش چشمگیر تناژ
  • افزایش تعداد، وزن و کیفیت دانه در غلات
  • افزایش سایز، وزن، عیار قند و به طور کلی تناژ چغندر‌قند
  • افزایش کیفیت و تناژ غلات به خصوص گندم
  • افزایش سریع و شگفت‌انگیز دانه بندی و مغز‌گیری در پسته
  • عملکرد بسیار سریع و چشمگیر حتی در فصول سرد و زمانی که هیچکدام از رقبا حرفی برای گفتن ندارند

اولترا اکشن کا:

کودی با پایه هیومیک و فولویک اسید به‌همراه پتاسیم می باشد که بخاطر همراهی جلبک های دریایی، آمینو اسید های اضافی، اسیدهای ارگانیک و کلات کننده های بسیار تخصصی، منحصربفرد در کیفیت و بی رقیب در ایران می باشد. اولترا اکشن کا تخصصی جهت افزایش سایز طولی و وزن در صیفی جات و میوه ها و افزایش کیفیت و تعداد و وزن دانه در غلات فرموله شده است. از شگفتیهای اولترا اکشن کا، کمک به گلدهی بسیار عالی علاوه بر افزایش سایز و کیفیت می باشد که در این راستا نیز باعث افزایش شگفت انگیز تناژ کل میگردد.

Ultra Action K


ثبت کودی: ۱۲۳۴۷

میزان و نحوه مصرف :

    • آبیاری : ۱۰ الی ۵۰ لیتر در هکتار