نتیجه شگفت انگیز محلولپاشی اولترا سایز روی بادمجان گلخانه ای / بیکناک، آنتالیا، ترکیه