آبیاری اولترا هیومیپاور بهمراه اکشن بالانس پلای روی سیب زمینی در منطقه بهار همدان