کنترل بیماری قارچی با مخلوط اولترا کلسیم، فاتال د و اولترا پ کا(ترمیناتور) که باعث رنگ گیری فوق العاده بادمجان و افزایش سایز و بازارپسندی آن نیز شده است.
کملوجا/ترکیه